Image
Image

Miskolc-Szirmai Görögkatolikus Parókia

Templomszentelés Miskolc-Szirmán

Erre vártunk, ezért dolgoztunk, ezért gyűjtöttük az adományokat, ezért kértük minden hittestvérünk segítségét, ezért volt az összefogás, ezért imádkoztunk oly sokat, mert nagyon szerettük volna megérni ezt a napot. Megérni, hogy templomunk legyen, a sajátunk legyen, minden szirmaié,de nem csak az övéké, hanem mindannyiunké, aki szeret találkozni az Istennel. Legyen az hétköznap, legyen az ünnepnap, legyünk terhelve szomorúsággal, vagy megtöltve örömmel. 

Ez a legjobb hely, arra hogy akár percek alatt megnyugodhassunk , gyötrődéseinkre gyógyírt kaphassunk, de ez az a hely ahol a legnagyobb örömeinket is megoszthatjuk az égiekkel, hálát adhatunk Istenünknek, Urunknak. Itt kérhetjük az Istenszülő Szűz Mária és az Összes szentek közben járását. Jó ezen a szent helyen résztvenni az ünnepi Szent Liturgiákon,a kereszteléseken, az első szentáldozásokon, a legnagyobb ünnepeink előkészületein és hát peresze magán az ünnepeken. Minden alkalom, amikor a templomba belépünk az ünnep, és nem is akármilyen. Hiszen találkozni a Mindenhatóval, az egek és földek és mindenek Urával, mi ez ha nem ünnep. Már várjuk a Szentkarácsony ünnepét, hogy emlékezzünk a "Gyermek"születésére, az örökkévaló Krisztus megtestesülésére, majd a húsvétra a legnagyobb égi ajándékra amit kaphattunk "AZ ÜNNEPEK ÜNNEPÉRE". Persze gondolunk már az első templpombúcsúra Szent András napján. Róla neveztük el templomunkat, és azt hiszem jól választottunk, amikor az első apostolra gondoltunk. A templom oltárában a vértanú boldog Tódor ereklyéje van elhelyezve. S talán nem túlzás, hogy így vált a mi külsejében is bizánci jegyeket viselő templomunk igazi görögkatolikus templommá. 

Úgy látjuk, mint legtöbb szülő gyermekéről gondolja, hogy ővé a legszebb az összes közül. De talán tényleg nem túlzás, hogy mi ezt így érezzük. Igazi gyöngyszem, megszépíti Miskolc városnak ezt a részét, ékessége lett Szirmának. A kis dombocskán, amelyre építettük valóságos felkiáltójel. Gyertek emberek, ez itt az Isten háza, vár benneteket! Mostantól kezdve örökké az is marad. Erről fiaink és az ő fiaik biztosan fognak gondoskodni. 

A templomszentelés a harangok szentelésével kezdődött. Három gyönyörű harangé, amelynek harmóniája és hangja figyelmeztető és hívó szó lesz ezek után mindnyájunk számára. 

S hogy az építményből egy valóságos szent hely, templom lett, arról Atanáz püspök úr gondoskodott. Sok- sok pap szolgáló közreműködésével felszentelte a templomot. Maga volt a csoda, amint az oltár a megtisztítás ősi szertartásával a megáldás és megszentelés után díszbe öltözött, és ezzel örökre az átváltozás színhelyévé lett. A teljes templom felszentelése után most már megnyugodva, szívünkbe békesség és öröm költözött. Templomunk lett, görögkatolikus templom, ahol most már megkezdődhetett az első ünnepi Szent Liturgia Atanáz Püspök úr szolgálatában. 

Sokan voltunk, sokan összegyűltünk az Isten dicsőítésére ez alkalommal. Talán ezren is lehettünk. Ahogy lenéztem a templom bejáratától a kis dombocskáról az jutott eszembe, hogy talán ilyen lehetett a hegyi beszéd, amikor Jézus tanítására gyűltek össze az emberek. Így jöhettek akkor is tömött sorban nagy várakozással. A gondolatot gyorsan elhessegettem magamtól , az mégiscsak más volt. Ők akkor magával a megtestesült Istennel találkozhattak. Azonban mégis csak újra és újra arra gondoltam, van ebben valami hasonlóság. Hiszen, ha türelemmel leszünk, a szentáldozásban ugyanez fog velünk is megtörténni. Ez adja hitünk erősségét, s ha szabad ilyet mondanom egész életünk értelmét. 

Szép nap volt ez a mai. Sok száz ember bizonyította, amikor már-már roskadozva, de mégis végigvárta, a majd négy órás szertartást, hogy ha szeretnénk is többen lenni, de ennyien is lehetünk a kovász, az élet kovásza.

Prof. Dr. Gyulai Ákos

A Máriapócsi Szent Illés búcsú

2011. július 24-én egy autóbusszal zarándokoltunk Máriapócsra az Exarchátus hagyományos Szent Illés napi búcsújára. A lelki töltekezés után hazafelé meglátogattuk a nyíregyháza-kertvárosi egyházközséget.

Nyári hittanos tábor, Parád

2011. július 11 és 15 között rendeztük meg harmadik alkalommal a nyári hittanos táborunkat ezúttal Parádon. Nagy várakozással indultunk útnak mind a harmincan, reménykedve, hogy a tavalyihoz hasonlóan jól fog sikerülni. A megérkezés után kisebb bonyodalmak után megtaláltuk a helyünket. Rengeteg élményben volt részünk az imádság mellett túráztunk, fürödtünk kalandparkba együtt mentünk a függőhídon és a labirintusban is együtt kerestük a kiutat és játszottunk… Sok mindent lehetne írni, de a képek mellett legyen elég annyi: "Jövőre újra együtt!"

Sajópálfalai tanévzáró

2011. június 20-án a reggeli órákban felkerekedtünk egy kis csapattal, hogy kerékpárral közelítsük meg Sajópálfalát, hogy ott tudjunk hálát adni ennek az esztendőnek a befejezésért. A Sajó folyó gátján tettük meg a több mint 20 km-es távot. Odaérkezésünkkor nagy örömmel tapasztaltuk, hogy hozzánk hasonlóan mások is a kerékpáron jöttek, és nem kis büszkeséggel megállapítottuk, hogy mi jöttünk a legmesszebbről. Az imádságban, a közös játékban és az együtt töltött időben kellemesen elfáradva indultunk hazafelé. Sajóvámoson, még megálltunk egy rövid pihenőre Mosolygó Tibor atyáéknál, de vendégszeretettüket élvezve nehezen tudtunk elindulni az előttünk lévő kilométerekre. A hazafelé úton már nem csak fáradtak voltunk, hanem a nagy meleggel is meg kellett küzdenünk. A végén örömmel láttuk meg templomunk tornyát és rebegtünk hálát a szerencsés hazaérkezésért.