Image
Image

Miskolc-Szirmai Görögkatolikus Parókia

Metropólia alakult

- A Szentatya, Ferenc Pápa a bizánci rítusú katolikusok számára megalapította a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházat. A Hajdúdorogi Egyházmegyét, Debrecen székhellyel metropolitai székké emelte, amelynek első metropolitájává Excellenciás és Főtisztelendő Kocsis Fülöpöt nevezte ki, aki jelenleg a Hajdúdorogi Egyházmegye püspöke.

- A Miskolci Apostoli Exarchátust egyházmegyei rangra emelte, megtéve a Hajdúdorogi Egyházmegye szuffragáneus (alárendelt) egyházmegyéjévé, amelynek első püspökévé Orosz Atanázt nevezte ki, áthelyezve őt a paniumi címzetes székből.

- Megalapította a bizánci rítusú katolikusok számára a Nyíregyházi Egyházmegyét, a Hajdúdorogi Egyházmegyéből leválasztott területből, a Hajdúdorogi Metropolitai Szék szuffragáneusává téve, Apostoli Adminisztrátorává (sede vacante) pedig kinevezte Orosz Atanázt.

Forrás: gorogkatolikus.hu