Image
Image

Miskolc-Szirmai Görögkatolikus Parókia

Nincs itt, Feltámadt!

Így szólt az angyali üzenet Krisztus sírjánál. Nincs itt a Júdás(ok) által elárult, a tanítványok által is megtagadott, a hamis vádak alapján elítélt, a meggyötört és a megalázott, a lemeztelenített, a meggyalázott, a tövissel megkoronázott, a saját keresztjét hordozó, a keresztre felfeszített,majd a kereszten kínhalált szenvedett, és még csak nem is a saját sírjába temetett ember, az Isten-ember. Mert akit keresztre feszítettek az ember volt. Akik pedig keresztre feszítették ugyanolyan emberek voltak, mint mi vagyunk a Teremtés (ősbűn) óta, akik azóta is nap mint nap elkövetjük  ezt a gyalázatot. Keresztre feszítjük a Teremtőnket, no nem feltétlenül szó szerint. Tudjuk ezt mi sokkal egyszerűbben és mégis kegyetlenebbül. Gyakran az Isten lényegét, az Ő szeretetparancsát tagadjuk meg. Azt a szeretetet, amely nélkül mit sem ér életünk. Merthogy szeretet nélkül üresség az egész létünk. Ez az üresség fájdalmasan taszító érzés. Ezt többé-kevésbé minden halandó ember megtapasztalja. Nem tudok elgondolni keservesebbet, mint ennek túlságosan késői megtapasztalását. Amikor nincs már mód a változtatásra. Isten jóságos irgalma azt jelenti, hogy ez a pillanat egészen a halál kapujáig nyitva van minden ember számára.

Az Evangélium úgy szól, hogy a sír üres volt. De mennyire mást jelent Krisztus sírjának üressége. Ebből az üres sírból áradt szét a Világban Isten szeretete. Az üres sír számunkra Isten végtelen szeretetének bizonyítéka. Az üres sír legfontosabb bizonyossága annak, hogy van feltámadás az ember számára is. A halál sötét kapuja mögött van egy csillogó olyan kapu is-az ÉLET KAPUJA-, amelyen keresztül az öröklét birodalmába léphetünk Isten közelségébe, a szeretetének közvetlen megtapasztalására. S hogy ez hogyan történik meg és milyen lesz ott, az a földi lét során mindenki számára titok marad. Isten azonban nem hagyta az embert teljes bizonytalanságban. Ami számunkra (hitünk szempontjából) fontos, azt kinyilatkoztatta a Titkaiból. Az idő eljöttével a Fiú emberré lett (Isten megtestesült), vállalta a halált annak minden kegyetlenségével, a Húsvét áldozatának bemutatásával elfogadta az Atya akaratát. A Húsvét azt jelenti, hogy van életünknek egy különleges értelme, amely sokkal több annál, mint amit jó esetben is néhány évtizedes Földi jólét kínálhat nekünk. Ehelyett Isten az Ő Országát, az örökkévaló teljes országát (ne felejtsük, Isten Országa már részben itt van közöttünk) kínálja fel nekünk. Nem hiába imádkozzuk”Jöjjön el a Te Országod”. Ennek az Országnak szeretnénk a részeseivé lenni. Ezért nagy ünnep (a legnagyobb ünnep, az Ünnepek- ünnepe) a mi számunkra a Húsvét.

Prof. Dr. Gyulai Ákos

 

Húsvéti lelkigyakorlat 2015

2015. március 27-28-án lesz egyházközségünkban a húsvéti lelkigyakorlat.

17.30 órától gyónási lehetőség

18.00 órától Előszenteltek Liturgiája - pénteken

                      Szent Liturgia - szombaton

A lelkigyakorlatot vezeti: Ft. Urgyán Antal téglási parókus atya.

Fogaják szeretettel Antal atya nagyböjti gondolatait, melyet az alábbi linken meg lehet tekinteni:

http://youtu.be/7G3hVQQMdFc

 

 

Metropólia alakult

- A Szentatya, Ferenc Pápa a bizánci rítusú katolikusok számára megalapította a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházat. A Hajdúdorogi Egyházmegyét, Debrecen székhellyel metropolitai székké emelte, amelynek első metropolitájává Excellenciás és Főtisztelendő Kocsis Fülöpöt nevezte ki, aki jelenleg a Hajdúdorogi Egyházmegye püspöke.

- A Miskolci Apostoli Exarchátust egyházmegyei rangra emelte, megtéve a Hajdúdorogi Egyházmegye szuffragáneus (alárendelt) egyházmegyéjévé, amelynek első püspökévé Orosz Atanázt nevezte ki, áthelyezve őt a paniumi címzetes székből.

- Megalapította a bizánci rítusú katolikusok számára a Nyíregyházi Egyházmegyét, a Hajdúdorogi Egyházmegyéből leválasztott területből, a Hajdúdorogi Metropolitai Szék szuffragáneusává téve, Apostoli Adminisztrátorává (sede vacante) pedig kinevezte Orosz Atanázt.

Forrás: gorogkatolikus.hu

Szent Illés kupa Kazincbarcika 2014

2014. május 24-én immár negyedszer vettünk részt Kazincbarcikán a Szent Illés focikupán, immár két csapattal.

7-8. osztályos korosztályban a encsi csapat mögött a második helyen végzett a Szabó Péter, Nagy Gábor, Tomorszki Péter, Ungvári Gergő, Zsombor Bence, Komáromi Kristóf és Cservenyák Ádám összetételű csapatunk.

Az 5-6. osztályos korosztályba nagy küzdelemben Stefán Andris csúsztatott döntőbeli fejesgóljával sikerült megvédenünk az első helyünket a diósgyőri csapat ellen. A Kiszely Tamás, Csapó Bálint, Kiszely Péter, Nagy Gergő, Kripkó Marcell, Takács András és Stefán András összetételű csapatunk minden mérkőzését megnyerve az 1. helyen végzett.

A szép eredményekért gratulálunk!

Eredményeink:

 • 7-8. osztályos kategória:
  • Szirma – Abod 3-0
  • Gólszerzők: Ungvári (2), Komáromi
  • Szirma Kazincbarcika 4-0
  • Gólszerzők: Ungvári (4)
 • Döntő
  • Szirma – Encs 0-1
  • Gólkirály: Ungvári Gergő 6 góllal.
 • 5-6. osztályos kategória:
  • Szirma – Rakacaszend 2-0
  • Gólszerzők: Stefán (2)
  • Szirma – Kány 5-0
  • Gólszerző: Kripkó (2), Takács (2), Stefán
 • Döntő
  • Szirma – Diósgyőr 1-0
  • Gólszerzők: Stefán